Elektro revize Praha

  • elektro revize praha
    elektro revize praha

Jsme firma, která působí v Praze od roku 2000 v oblasti výchozích a pravidelných elektro revizí elektroinstalace (ČSN 33 15 00, 33 2000), elektro revizí hromosvodů – systémů LPS (ČSN EN 62 305-1-4 ed.2), revizí elektrických zařízení, elektrických pracovních strojů, ručního nářadí (ČSN 33 1600 ed.2), spotřebičů a prodlužovacích přívodů. Jsme držiteli platných osvědčení a oprávnění od TIČR (Technické inspekce České republiky), elektrotechnické kvalifikace a platného živnostenského oprávnění pro mnoho činností. Elektro revize provádíme v objektech jako jsou byty, bytové a rodinné domy, úřady státní správy, školy a školská zařízení, prodejny, hotely, restaurace, zdravotnická zařízení, firmy a organizace. Elektro revize a montáže elektroinstalace provádíme zjména v Praze a po dohodě i mimo Prahu. K provádění elektro revizí používáme velice kvalitní, pravidelně kalibrované a zkoušené měřící přístroje. V případě zjištění závad elektroinstalace, provádíme také opravy po provedených elektro revizích. Nabízíme také vypracování protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Cílem výchozích a pravidelných elektro revizí elektroinstalací a zařízení je odhalení závad a nebezpečí spojených s danými riziky, ochrana zákazníka před finančním postihem ze strany orgánů státního odborného dozoru a zajištění bezpečnosti a ochrany osob a majetku. V případě pojištěného majetku hraje výchozí a pravidelná elektro revize zcela zásadní roli, neboť při absenci revizní správy elektroinstalace a případné nehodě pojišťovny většinou odmítají plnění škody. Elektro revize elektroinstalace a zařízení, která buď chybí – není vykonána, nebo je neplatná, je porušením zákona a předpisů a může být postižena inspektoráty práce během prováděné kontroly nebo vyšetřováním příčin úrazu a škod na majetku znatelnou pokutou a dalšími sankcemi ze strany inspektorátu. Doprava pro zákazníky z Prahy 6 zdarma, pro zákazníky z ostatních obvodů Prahy a pro zákazníky mimo Prahu 9,- kč za km.

Elektro kalkulačka


Pro ty z Vás, které zajímají výpočty a dimenzování v oboru elektro jako je dimenzování vodičů, dimenzování jističů, přepočet průměru na průřez nebo výpočet proudu jsme připravili praktirkou aplikaci Elektro Kalkulačka. Jedná se o volně stažitelný program, ve kterém uživatel zadá vstupní jemu známé hodnoty a aplikace ihned vypočítá ostatní požadované veličiny. Program Elektro kalkulačka je zcela intuitivní a postačují základní znalosti z fyziky. Připomínáme, že výpočty slouží jen jako studijní materiál, práce na zařízeních elektro smí provádět pouze k tomu vyškolený pracovník!

Elektro kalkulačka
 

Elektroinstalace Praha


Nabízíme také provedení elektroinstalačních a servisních prací. Bude-li mít zákazník jakýkoli problém, dokážeme navrhnout řešení odstranění závady. Jsme flexibilní a po dohodě se zákazníkem jsme schopni provádět elektro revizní, instalační činnosti a opravy i mimo pracovní - výrobní činnost zákazníka, abychom nenarušili případnou výrobu  a to včetně sobot, nedělí a svátků.
Nabízíme vypracování odborných posudků, stanovisek, a provádění stavebního dozoru.

Školení dle vyhlášky č. 50 Praha


Provádíme lektorskou a školící činnost.
V oblasti školení z vyhl.50/1978 sb. proškolíme a přezkoušíme osoby a zaměstnance v rozsahu §3, §4, §5, §6, §7, §8, §10, §11.

§3: pracovníci seznámení – např. administrativní pracovníci.
§4: pracovníci poučení – pro obsluhu elektrických zařízení.
§5: pracovníci znalí – mají ukončené odborné vzdělání.
§6: pracovníci pro samostatnou činnost
§7: pracovníci pro řízení činnosti
§8: pracovníci pro řízení činnosti dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení    provozu.
§10: pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování.
§11: kvalifikace ve zvláštních případech – učitelé, asistenti, pracovníci vědeckých , výzkumných a vývojových ústavů, kteří v rámci výuky používají elektrická zařízení pod napětím.

 

Zapojení vypínačů
 

elektrorevize-zapojení-vypínačů.pdf - verze pro tisk 

Zapojení z jedním vypínačem

Umožňuje ovládání světla z jednoho místa v budově, přívodní vodiče mohou být pouze dva ale můžeme také použít tři to v případě když je nutno použít vypínač z kontrolkou (při použítí světla v mítnosti kam přímo nevidíme ). Vypínač se zapojuje způsobem, že v zapnuté poloze musí být kolébka v horní poloze. Pro elektro revizi je nutné dodržet barevné značení vodičů.

 

Zapojení se dvěma vypínači, schodišťový vypínač neboli schodišťák

Zapojení se dvěma vypínači, umožňuje ovládání jednoho světla ze dvou míst v budově. Používá se hlavně na chodbách (schodišti - schodišťák). Zapojení využívá dva přepínače je možno použít také vypínač zvaný křížový.

 

Zapojení se třemi vypínači - trojitý schodišťový vypínač – trojitý schodišťák

Zapojení ze třemi vypínači, umožňuje ovládání jednoho světla ze tří míst v budově. Používá se hlavně na chodbách kde je nutné ovládat světlo ze tří míst – od třech vstupů. Zapojení využívá dva přepínače a jeden křížový přepínač. Pro elektro revize je nutno důsledně dodržet pořadí připojených vypínačů - přepínač – křížový vypínač - přepínač.

 

Zapojení s více vypínači – vícenásobný schodišťový vypínač – vícenásobný schodišťák

Zapojení z více vypínači umožňuje ovládání jednoho světla z libovolného počtu míst v budově. Používá se zejména na chodbách kde je nutno ovládat světlo z mnoha míst . vstupů. Zapojení využívá dva přepínače a libovolný počet křížových přepínačů. Pro elektro revizi je nutno důsledně dodržet pořadí připojených vypínačů - přepínač – křížový vypínač a další - přepínače..